Abterapi, arbejder med healing og har fokus på kompleksiteten omkring hvad der hæmmer eller fremmer massernes og den personlige sundhed.

Den personlige sundheds udfordring er at vi alle er unikke og  tackler egne udfordringer individuelt uanset arv og miljø og medfødte gener.

Her og nu forandres verden med et tempo der i sig selv er udfordrende både på det følelsesmæssige og det mentale plan, dette kan være både angstfremkaldende og stressende.

Massernes udfordring kan tænkes at være at det højteknologiske samfund idag er løbet løbsk i effektiviteten og masseproduktionens tegn. Stilles der nok kritiske spørgsmål omkring kvaliteten af hvad vi spiser og drikker og forurener kloden med.

Alt påvirker alt og derfor kan der ikke generaliseres i forhold til det enkelte menneskes sundhedstilstand hvis årsagen til usundhed eller ubalance skal findes og heales.

 

 

Alt påvirker, alt