Microspiralfilter/ teknik

 

Effektiv og testvindene vandrensning teknik

Filtermaterialet blev oprindeligt udviklet til rensning af vand forurenet med radioaktive affaldsprodukter som Cæsium-137 ( helt op til 99,7%). Det viste sig også yderst effektivt mod tungmetaller og kemikalier samt mod bakterier og parasitter. Flere praktiske produkter til forskellige formål er nu blevet udviklet. Det unikke materiale tiltrækker og opfanger næsten alle fremmedlegemer i vandet og mineraler.

Fire teknikker i en
Filtermaterielet virker på fire måder: illustreret til højre er det trin, hvor kun vand molekyler kan passe gennem spiralerne. Affaldsprodukter medicinske og andre kemikalier bliver effektivt opfanget og kan ikke komme tilbage i vandet igen, modsat ved kendte teknikker og selv vedhøje trykimpulser 
som er almindeligt i alle rørledninger. Desuden er det muligt for mineralerne at forblive i vandet, således at mineralbalancen bevares for kroppen.
Filtret er effektiv mod alle forureninger og kan fjerne følgende
stoffer, blandt mange andre, op til de angivne procenter afhængigt af den indledende vandkvalitet: * aluminium 90%, bly 99%, kobber 97%, cæsium-137 99,7%, cadmium 90%, jern 95%, klor 100%, bakterier 99,9%, pesticider 98%, petrokemikalier 88%, uran 98,4% Hormonrester 99,5% og meget mere.

En af de sidste test (Eurofins 177-2011-12160171) vedrørte filterets evne til at fjerne uran/radon fra vandet. Testene er gennemført i Sverige under virkelige skrappe regler, I disse tilfælde viste testen, meget store mængder af uran/radon, med mere end det dobbelte af den tilladte værdi! Testen viste, at i dette tilfælde fjerner mikro spiral filter (i vandrenseapparatet G1) uran med 98,4%. I en anden test var resultatet 99,4%. 
Micro Spiral filter bruges også i vores andre high-performance produkter, der gør dit bruser vand så rent som dit drikkevand - 100% af klor fjernes, og derudover alle andre ubehagelige emner for at undgå påvirkning af din eller dit barns hud.
Se også vores mange andre filterprodukter i webshoppen.

Sundt vand
Afhængigt af hårdheden af vandet, før rensning, vil filtret producere vand med netop den rigtige mængde af mineraler og sporstoffer. 
Den microspiral patron (vist til højre) kommer i tre forskellige standarder
som du vælger afhængigt af hårdheden af dit vand.
Patronen indikerer, når den skal udskiftes, og den er meget enkel at skifte.

Øget kapacitet over tid
Interessant at bemærke, er, at kapaciteten af patronen med patenteret microspiral materiale faktisk stiger over tid, snarere end falder. 
Andre materialer på markedet såsom carbon-kul eller keramik bliver kapaciteten hurtigere forringet.

Bakterier og parasitter - certificering
Filteret er certificeret og godkendt til bekæmpelse af bakterier og parasitter og betyder at vand ikke længere behøver at blive kogt, inden indtagelse hvis det er blevet filtreret med microspiral filtret.
Evt. kombinationen med en effektiv UV-lys teknik med ISO-certificering giver en meget effiktiv riskostyring i områder med meget forurenet vand eller usikkerhed herom.
Der er flere forskellige enheder med forskellig kapacitet. (Op til 19.000 liter / time). En ny funktion er et særlig sikkerhed kredsløb, der automatisk lukker strømmen, hvis en af UV-lys stopper med at arbejde.

Microspiralfilter - løsningen
Hvis du har brug for et filter, der fjerner uønskede stoffer i vandet, men bevarer de sunde mineraler, er denne nye og patenterede teknik løsningen. Flere af de mest omfattende test er blevet udført af Pasteur Research Institut, som nu anbefaler microspiral filter til brug i skoler og hospitaler samt i hjemlige miljø, på grund af de imponerende resultater af de
gentagene og løbene tests.
Teknisk beskrivelse af microspiralfilteret, det er en mikroporpolymer med spiralformede koniske kanaler, der i modsætning til ældre teknologier såsom kul eller keramiske filtre har evnen til at tilbageholde forurenende stoffer, og ikke føre dem tilbage i vandet igen, selv ved høje tryk impulser.
Dette materiale er tilgængelig med forskellige specifikationer.
Den ene bruges som standard i vandrenserne G1, G2 osv er 0,05 -0,1μm (mikrometer, dvs en milliontedel af en meter. En bakterie er normalt mellem 1-10μm og en parasit Cryptosporidium om 5-6μm). En sådan poretæthed giver en vandstrømning på ca. 2-5 liter /pr. minut. Optimalt ved en strømningshastighed på 1-2 l / min.
Afhængigt af vandets hårdhed skal man vælge mellem en patron til det normale vand og én til hårdt vand, der anvendes i en hårdhed> 10 ° dH. De fleste områder i Danmark har hårdt vand.

Der anbefales en række forskellige teknikker til rensning af drikkevand, mikro spiral filter er utvivlsomt bedst. Dette er dokumenteret igennem omfattende test bla af Pasteur Research Institute og flere andre instituter, mange udført i Sverige af akkrediterede laboratorier. De fleste tungmetaller og radioaktive stoffer bliver fjernet, ifølge disse tests meget effektivt. Cæsium-137, ifølge testen fjernes mere end 99% Pesticider, biocider, og andre kemikalier, medicinrester og hormoner.

Hvis du har problemer med mikroorganismer i vandet, så er det fordelagtigt at anvende mikro spiral filter , en række prøver fra brønde med Ecoli bakterie er efter påsætning af filtrering blevet godkendt til drikkevand. Det samme gælder naturligvis med parasitter såsom Cryptosporidium, som er endnu lettere at håndtere. Disse filterpatroner bliver brugt i alle vores vandrensere (G1,2,3) og ved er korrekt installation, så har alle de brønde, der er blevet pålagt forbud på grund af tungmetaller, E. coli, etc. blevet godkendt uden kommentarer efter rensning.

The Microspiralfilter is effective against nearly all contaminants and can remove the following substances, among many others, up to the stated percentages depending on initial water quality: �aluminium 90%, lead 99%, copper 97%, cesium-137 99.7%, cadmium 90%, iron 95%, chlorine 100%, bacteria 99.9%, pesticides 98%, petrochemicals 88%, uranium 98.

Rent vand fra vandhanen

Server rent vand direkte fra hanen, kapacitet både til privatbrug og virksomhedsbrug 

 

 

Vand er lig med liv