Reikihealing af een times varighed                               kr. 400,-

Cellcare og reiki een times varighed                            kr. 650,-

Coaching    een times varighed                                        kr. 800,-

 Psoasmuskelstræk og Yogaøvelser                              kr. 450,-

Børn og Trivsel                                                                          kr. 800,-