Reikihealing af een times varighed                              kr. 400,-

Cellcare og reiki een times varighed                            kr. 650,-

Coaching    een times varighed                                    kr. 800,-

 Psoasmuskelstræk og Yogaøvelser                               Kr. 450,-