Det der giver stress er individuelt

Opløs traumer, stress og blokeringer, gemte og glemte gennem målrettet arbejde med Psoasmusklen

Opløs traumer, stress og blokeringer, gemte og glemte gennem målrettet arbejde med Psoasmusklen

Smerter, følelsesmæssig forvirring, energimangel dårlig trivsel og ulyst til gøre at noget positivt for sig selv eller andre er ofte symtomer på Stresspåvirkninger der sætter sig som ubalance i kroppen.

Ubalance som sætter sig til stress, vil i hovedparten af tilfældene stammer fra angst og ubevidsthed som har påvirket os fra fødselstidspunktet og op til nuet. Det er noget der sker hele livet.

 Vores tanker, følelser og adfærd ( eller det helt konkret forstå os selv  samt andre menneskers adfærd ) ensidige kostvaner, piller og overdreven alkoholindtagelse  kan også være stressfaktorer.

Mere end 80 % af af årsagen til vores adfærd er ubevidst og årsager der på et senere tidspunkt giver Stress og udvikler ubalance kan være indkodet i os som  gode intentioner om at beskytte os mod angst, fra et hvilket som helst givent  tidspunkt i vores liv. ( Dette styret af vores Autonome nervesystem).

Intentioner om beskyttelse mod trusler eller farer som virkede for os på et givent  tidspunkt, er blevet ubevidste,  men er helt uden mening i nuet. Disse intentioner påvirker os stadig ubevidst og virker pr automatik men er blevet benspændere for os da vi ikke kan bruge dem i nuets udfordringer.

Disse benspændere Lagres i vores cellehukommelse og kan hentes frem ved at få vores nervesystemer til at Kommunikere med hinanden.

Det autonome nervesystem består af to dele, det parasympatiske og det sympatiske nervesystem. Det autonome nervesystem er ikke direkte under viljens kontrol, Det sympatiske nervesystem beskytter os mod farer, kæmp, flygt eller frys/stivn, det parasympatiske nervesystem gør at vi hviler i vores aktiviteter, eksempel vi kører bil den samme tur til arbejde dag efter dag, det foregår nærmest uden vi registrer turen, vi hviler under hele turen, med mindre der pludselig opstår en faresituation, så skifter vi til det sympatiske nervesystem og reager mod faren.

Det somatiske nervesystem, dette nervesystem er det eneste nervesystem vi  selv kan styre. ud fra hvad vi sanser, kan vi bevæge os, vi kan bevidst bevæge en kropsdel.

Kroppens andre nervesystemer kan påvirkes gennem kendskab til deres funktioner og påvirkninger af disse funktioner 

Der er flere gode teknikker til at afhjælpe Stress, selv Posttraumatisk Stress kan idag afhjælpes uden brug af piller.

Yderlig inspiration følg facebooklink.

Balance og harmoni genskabes gennem kendskab til dig selv

Del siden