Reikihealing af een times varighed                             kr. 500,-

Coaching    een times varighed                                   kr. 1500,-

Psoasmuskelstræk og Yogaøvelser                              kr. 450,-